Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Amalgamsanering

Många svenska har fyllningar av amalgam, ett ämne som är på väg bort som fyllnadsmaterial på grund av de stora risker som numera uppdagats med materialet. På Solna Dental har vi helt upphört med att använda amalgam som fyllnadsmaterial vid lagningar. Det har visat sig att en amalgamsanering, där amalgamet tas bort och ersätts av ett annat material, kan leda till en förbättrad hälsa hos många med kroniska och svårbedömda sjukdomar. Har du en svårdiagnosticerad sjukdom kan den vara relaterad till amalgamet.

"I vissa fall kan sanering av gamla lagningar med amalgam leda till förbättrad allmänhälsa"

Gjord på ett felaktigt sätt kan en amalgamsanering innebära skador för både patient och tandläkare, i och med att giftiga kvicksilverångor frigörs. Vi erbjuder amalgamsanering med säkra metoder. En amalgamsanering innebär hantering av farliga ämnen och bör bara utföras av kunnig och utbildad personal i lämplig miljö, något vi kan erbjuda på kliniken.

Boka amalgamsanering!

gammal lagning med amalgam

Återvänd till startsidan

 

Vi tar bort dina gamla lagningar!