Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Tandskador vid Bulimi

Vanligt med skadade tänder vid Bulimi

Om du har bulimi, eller haft sjukdomen tidigare, kan det märkas på din tandhälsa. Människans tandemalj klarar av att vi äter och dricker (annat än vatten) några gånger per dag. När vår tandemalj belastas oftare än fem gånger per dygn kan det leda till att emaljen mjukas upp och inte blir lika tålig mot kariesangrepp och skador.

Den som har bulimi kan kräkas upp mat ofta vilket kan leda till frätskador på tänderna. Det gäller särskilt om du kräks upp mat under en längre tid.

"Ätstörningen kan ge flera skador i munnen, förutom frätskador på tandemaljen kan bulimi leda till inflammationer i matstrupen, svullna spottkörtlar och sprickor i mungiporna."

Ifall du använder händerna för att framkalla kräkning kan du få sår på handryggen. Att kasta upp mat regelbundet kan dessutom störa kroppens saltbalans och det är skadligt för hjärtat. Det här är bara några av de konsekvenser ätstörningen kan leda till så det finns all anledning att söka vård om du misstänker att du har bulimi.

Ekonomiskt stöd för bättre tänder

Om du är en av dem som har eller haft bulimi med frätskador på tänderna som följd, kan du ha rätt att få ekonomiskt stöd för tandvård. Det finns olika stöd. Det ena kallas särskilt tandvårdsbidrag det andra för tandvård till samma kostnad som övrig sjukvård.

Du kan ha rätt att få ekonomiskt stöd en begränsad tid för att förbättra din tandhälsa som en del av rehabiliteringen efter bulimi. Inom tandvården kan du få mer information om vad som gäller för det olika stöden och om du skulle omfattas av dem.

Graviditet kan trigga tankarna

Graviditet är en stor omställning för både kropp och själ. Den som tidigare haft bulimi kan få tillbaka tankar som triggar ätstörningen även om man varit fri från den i flera år. Många blir rädda för att gå upp i vikt och känner oro över hur graviditeten ska ändra kroppen. Om du är gravid, eller funderar på att bli det, och märker att det triggar igång de tankar som du kopplar ihop med ätstörningen ta kontakt med vården.

Tandläkare kan upptäcka ätstörningar

Den som har eller har haft ätstörningar har alltså ofta frätskador och synliga tecken på ätstörningen inne i munnen. Forskaren Ann-Katrin Johansson, expert på dental erosion, har undersökt vad personal inom svenska tandvården har för kunskap om tandskador på grund av ätstörningar. Det visade sig att även de tandläkare som såg tydlig koppling mellan tandskador och bulimi ändå inte vågade ta upp problemet med sina patienter. Om fler vågade det skulle fler patienter kunna få hjälp till vidare vård.

  • Det är viktigt att tandläkare lär sig känna igen de symptom som är relaterade till ätstörningar, säger Ann-Katrin Johansson till Svenska Dagbladet.

Vi hjälper dig att förbättra din tandhygien
1 Jun 2022