Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Är tandvården en del av regionerna?

21 regioner som ska erbjuda bra tandvård

Ser man till Folktandvården så finns det i alla Sveriges 21 regioner och detta då det, enligt SKRs uppdrag, åligger varje region att erbjuda invånarna en god tandvård. Detta ska särskilt erbjudas barn och ungdomar och det ska även finnas goda möjligheter till specialisttandvård.

I Sverige finns utöver detta även privata tandläkarmottagningar. Folktandvården - som alltså finns representerade i samtliga 21 regioner i Sverige - har 880 mottagningar. Den privata sektorn är betydligt större sett till antalet. Det finns idag ungefär 3500 privata mottagningar i Sverige och utöver detta så finns det även 500 dentaltekniska laboratorier.

regioner tandvård

Ser man till antalet personer sysselsatta inom den svenska tandvården - tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker - så når siffran närmare 25.000 personer. Av dessa yrken så är det primärt tandhygienister som ökat och detta ganska kraftigt under de senaste 10 åren. Tandhygienisten har idag - på många mottagningar - ett större ansvar och får utföra mer behandlingar närliggande tandläkarens. Det är en del av förklaringen till denna ökning.

Finns det problem med tandvården i Sverige?

Svensk tandvård ligger i absolut världsklass och vårt system med fri tandvård fram till dess att man fyller 24 år hyllas av många andra länder. Detsamma gäller även det faktum att vi har ett allmänt tandvårdsbidrag att använda årligen samt ett högkostnadsskydd som tas i bruk om den enskilde patienten ser att kostnaderna blir för höga. Utöver detta så har Sverige även gedigna utbildningar och där varje person som tar sin examen också gör detta med helt rätt kunskaper i bagaget. På det stora hela så erbjuder Sverige god tandvård. Men, problem finns också.

Ett problem är att det inte finns god tandvård tillgänglig överallt i Sverige. Att samtliga regioner erbjuder tandvård är nämligen inte synonymt med att alla invånare ges samma möjligheter. Glesbygden har stora problem där man kan se enorma väntetider, långa resor för den enskilde individen och problem även i övrigt. Detta är en konsekvens av den urbanisering som sker i samhället och där även tandvården drabbas.

Att motsvarande problem i Stockholm, Göteborg och Malmö - regioner och städer med stor attraktionskraft - är de direkt motsatta säger en hel del. Där finns det nästan för många tandläkare och alternativ - något som leder till att priserna i många fall blir lägre. I glesbygden kan en behandling eller undersökning av en privat tandläkare bli dyrare än i större städer.

Kan man locka tandläkare till glesbygden?

Lösningen? Ja, det är inte en helt lätt fråga att ta tag i. Motsvarande problem syns även i andra områden och gällande andra yrken. Att locka kompetens till mindre orter är inte helt enkelt: många vill bo och arbeta i städer som kan erbjuda andra möjligheter och även ge lite mer spänning i vardagen. Det ligger i många människors natur.

Tvång är definitivt inte en lösning: man kan inte tvinga tandläkare att bosätta sig där man inte vill, men där man behövs. Däremot finns förslag om olika morötter. Sänkt skatt har diskuterats som en lösning. Samma sak gäller avskrivningar av studielån efter ett visst antal år i tjänst på landsbygden. Båda dessa lösningar skulle definitivt kunna vara två faktorer som har potential att lösa en del av problematiken.

Vi erbjuder alla former av tandvård i Solna, alltid till förmånliga priser!
29 Mar 2021