Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Fri tandvård upp till 21 år (snart 23)

Åldersgränsen för fri tandvård höjdes till 21 år den 1 januari 2017. Under de närmaste åren kommer ytterligare höjningar, till glädje för den som är född 1996 eller senare.

Den tidigare åldersgränsen för fri tandvård gick vid 19 år, men en förändring drevs igenom vid riksdagens budgetförhandlingar under hösten 2016. Första steget i den här reformen började gälla nu vid årsskiftet, när åldersgränsen för fri tandvård alltså höjdes till 21 år.

Fortsatta höjningar i tre steg

Överenskommelsen innebär även att åldersgränsen kommer att höjas ytterligare under de två kommande åren, upp till 23 år den 1 januari 2019.

Åldersgränsen för fri tandvård höjs i tre steg:
- 2017: 21 år
- 2018: 22 år
- 2019: 23 år

Fri tandvård gäller till slutet av det år som man uppnår åldersgränsen. Det innebär alltså att de här tre höjningarna följer med årskullen född 1996, som fyller 21 under 2017 och 23 under 2019.

Vad som ingår i fri tandvård

Fri tandvård gäller för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist. Däremot kan det hända att så kallad specialisttandvård inte ingår. Det bestäms från fall till fall.

Som specialisttandvård räknas till exempel tandreglering (tandställning), vård av tandlossningsproblem och olika typer av tandkirurgi. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Med sikte på bättre tandhälsa

Höjningen av åldersgränsen för fri tandvård kommer efter att man har sett positiva resultat av ett försök i Västra Götalandsregionen. Där har gratis tandvård varit tillgängligt för alla upp till 24 år sedan 2014.

Förhoppningen är att den utökade kostnadsfria tandvården ska locka fler unga vuxna att uppsöka tandläkare regelbundet och på så sätt åstadkomma en bättre tandhälsa på nationell nivå. Inte minst för grupper med begränsade resurser kan en kostnad för förebyggande tandvård ha en avskräckande effekt.

Den som inte har fri tandvård

För den som inte åtnjuter fri tandvård finns sedan gammalt ett par andra ekonomiska stödformer för att göra kostnaden för tandvård lättare att bära.

Dels finns ett tandvårdsbidrag, som är ett fast belopp per år. Dels en tandvårdsersättning, ett högkostnadsskydd som ger en procentuell rabatt till den som har extra höga kostnader för tandvård. De kan i sin tur kompletteras med en privat tandvårdsförsäkring.

 

Vi är bästa valet av tandläkare i Solna!

 

19 Jan 2017