Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Så påverkar Corona tandvården

Corona har påverkat alla områden i samhället, så även tandvården. Men efter en tid av begränsning har nu de flesta tandvårdsmottagningar öppet som vanligt.

Tillgången på tandvård under Coronaepidemin

Under Coronautbrottets första månader, från februari till maj, var tandvården i Sverige begränsad på flera håll. Bristen på skyddsutrustning, och behovet av att bistå den allmänna sjukvården med skyddsutrustning, gjorde att många mottagningar fick begränsa sin verksamhet och i många fall även stänga.

Man visste också för lite om viruset och hur det smittade för att kunna garantera säkerheten för patienterna. På de flesta orter i Sverige har det dock funnits åtminstone någon mottagning öppen för att kunna ta emot patienter med akuta besvär.

Verksamheten igång som vanligt på många håll

Nu mot slutet av sommaren så har de flesta tandläkarmottagningar, både privata som Folktandvården, åtminstone delvis öppet, och på många mottagningar bedrivs i stort sett normal verksamhet. Dock finns så klart fortfarande en oro hos många över att besöka tandvård, inte minst på grund av svårigheterna med social distansering på vägen till och från mottagningen, och i väntrum och reception.

Naturligtvis finns också en oro hos tandvårdspersonal över att jobba med patienter med influensaliknande symtom. När det gäller tandvård så har många mottagningar ändå utarbetat speciallösningar för att kunna ta hand om alla som behöver akut tandvård.

Tandvård för riskgrupper

Tandvården uppmanar alla som har symtom att stanna hemma, men i övrigt har man normalt öppet för alla som är under 70 år och inte befinner sig i en riskgrupp. All tandvårdspersonal testas regelbundet och den som visar tecken på sjukdom får gå hem direkt.

För äldre patienter och för de som befinner sig i en riskgrupp har många mottagningar utarbetat speciallösningar med speciella tider där man slipper tillbringa tid i väntrum och andra ytor där social distansering är svår att undvika. I ideala fall har även mottagningarna kunnat slussa in patienter direkt till behandlingsrummen. Kontant betalning - och i vissa fall även kortbetalning - undviks och man får istället betala på faktura eller med swish.

Är man äldre och inte har några akuta besvär är det dock bäst att vänta med tandläkarbesöket tills risken för smitta bedöms vara lägre. Rutinkontroller kan utan problem skjutas upp, och även mindre besvär med exempelvis karies kan vänta ett par månader utan att problemen förvärras nämnvärt. Har man svår smärta i en tand eller andra munrelaterade besvär så ska man dock höra av sig till sin tandläkare för att få till ett specialarrangemang.

Finns det risk för sämre tandhälsa hos befolkningen?

Än så länge finns det inget som tyder på att den tillfälliga begränsningen av tandvården kommer att ha någon synlig effekt på tandvården. Den viktigaste tandvårdsinsatsen står ju faktiskt befolkningen själva för, nämligen den egna munhygienen.

Så länge man sköter sina tänder regelbundet med tandborstning och tandtråd varje dag så kommer tänderna att hålla sig friska. Den som är sjuk men får akuta tandbesvär kommer också att tas om hand genom specialarrangemang eller på utvalda mottagningar som särskilt anpassats för att ta emot personer med influensaliknande symtom.

Vi hjälper dig att förbättra din tandhygien25 Aug 2020