Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Så påverkar järnrikt vatten dina tänder

Många med egen brunn har järnrikt vatten. Det kan vara besvärligt då det missfärgar tvätt och porslin samt lämnar brungula ringar i handfat och toalettstol. Ibland smakar järnrikt vatten också lite annorlunda. Järnet kan göra att det blir beläggningar i rör och ledningar vilket i sin tur kan leda till stopp i avloppet.

Men är det farligt för tänderna? Inte speciellt. Snarare är det faktiskt så att järnbrist är farligare för tänderna än att få lite extra tillskott av järn genom vattnet. Barn och husdjur kan bli förgiftade vid extremt höga halter av järn. De kan då få diarre, aptitlöshet, värk i kroppen och trötthet. Symptomen vid järnförgiftning är mycket lika symptomen vid järnbrist.

Järnbrist och tandhälsa

De som har järnbrist har ofta ett blekare tandkött vilket kan maskera pågående inflammationer. Man har också sett att de med järnbrist har ett minskat salivflöde vilket leder till en ökad risk för karies och tandbesvär. Det är betydligt vanligare att människor lider av järnbrist än tvärtom. Till extra utsatta grupper tillhör menstruerande personer, gravida, tonåring, veganer och vegetarianer.

Ofta upptäcks järnbrist då den drabbade personen blir mycket trött, blek och hängig. Ett enkelt blodprov på vårdcentralen kan visa om du har järnbrist.

Risker med mangan

Järnrikt vatten kan även ha höga halter av mangan. Mangan är ett livsnödvändigt grundämnen men i höga halter kan det påverka nervsystemet och är farligt. Små barn är särskilt känsliga för detta och bör inte dricka vatten med höga manganhalter. Man bör testa vattnet om man väntar tillökning för att se så att kvaliteten är god. Både mangan och järn kan tas bort från vattnet genom att installera ett filter.

Testa ditt vatten

Det finns många ämnen som man kan få i sig genom sitt dricksvatten och som påverkar tänderna såväl som resten av kroppen. Har man en egen brunn bör man enligt Livsmedelsverket testa vattnet minst vart tredje år. Oftare om det varit stora naturförändringar såsom översvämningar eller skogsbrand. Du kan kontakta miljöförvaltningen i din kommun för att få råd om vart du skall vända dig för att testa ditt vatten. Det finns billiga provkit men det är bättre att anlita ett seriöst företag som skickar proverna till ett vattenlaboratorium där de analyseras noggrant.

När man testar vattnet så tittar man efter en rad olika saker:

  • Mikrobiologiska parametrar såsom koliforma bakterier och hur mycket bakterier det finns i vattnet vid 22°C.

  • Fysikaliska och kemiska parametrar som fluorid, sulfat, vattnets hårdhet och turbiditet.

  • Andra ämnen som analyseras är uran, radon, arsenik och bly.

Vad gör man om vattnet är dåligt?

Ibland kommer proverna tillbaka och visar att vattnet är dåligt på ett eller annat sätt. Då måste man vidta de åtgärder som krävs för att vattnet skall bli tjänligt.

Vad som skall göras beror till stor del på vad provet visar. Är det mycket bakterier i vattnet kan det vara för att brunnen ligger i närheten av ett avloppssystem som inte fungerar som det skall. Då är det bäst att åtgärda avloppet först och främst.

Om det är så att brunnen kanske läcker in vatten utanför så behöver den repareras och tätas. Gör inte detta själv utan ta hjälp av professionella yrkespersoner som utför jobbet ordentligt.

Har du höga halter av till exempel mangan och järn så går det att åtgärda med ett filter. Kontakta en vattenfilter leverantör för att få reda på vad de kan erbjuda för lösningar.

Efter att du gjort de förändringar som du blivit rekommenderad skall du testa vattnet igen för att se så att det är bra och går att dricka.

Vi är bästa valet av tandläkare i Solna!
19 Apr 2022