Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Så påverkar snus dina tänder

Ungefär en miljon svenskar snusar regelbundet, enligt Swedish Match. Av dem är 80% män och 20% kvinnor. Bland kvinnorna har det skett en ökning sedan nittiotalet på flera hundra procent. Anledningen är antagligen att allt fler valt att sluta röka och gått över till snus istället.

”Något samband med cancer liknande det med rökning har inte klart kunnat bevisas. Däremot visar undersökningar att snus, i likhet med cigarettrökning, har en klart negativ påverkan på munhälsan”

Snus ses allmänt som en nyttigare, eller i alla fall mindre skadlig last än rökning. Vissa snusare hävdar till och med att snusning i vissa fall är nyttig. Forskningen på det området, om det finns någon, har dock en bit kvar innan den kan presentera resultat som pekar på snusets hälsofrämjande orsaker. Något samband med cancer i samma utsträckning som hos rökning har dock inte klart kunnat bevisas (dock kan det vara en riskfaktor för cancer i bukspottskörteln). Däremot visar undersökningar att snus, i likhet med cigarettrökning, har en klart negativ påverkan på munhälsan.

Effekten av snus på tänder och tandkött

Liksom alla nikotinprodukter orsakar snus missfärgningar på tänderna. Framför allt är det nikotinet och tjäran som klibbar fast på tänderna och gör dem gula eller grå. Vidare gör långvarigt snusande att tandköttet drar sig tillbaka, vilket leder till att tandhalsarna blottläggs. Detta innebär i sin tur att risken för tandköttsinflammation stiger avsevärt. Bakterier letar sig ner mellan tänder och tandkött och kan till slut orsaka tandlossning. Har man drabbats av tandköttsinflammation måste man omedelbart sluta snusa och vara extra noga med tandhygienen. Det är också bra att besöka oss på mottagningen för en undersökning så vi kan se om det behövs ytterligare åtgärder.

snus och dina tänder

En annan effekt på munhygienen är att slemhinnorna under överläppen där man lägger prillan blir torra, räfflade och hårda. Bakterier ansamlas och snusaren får dålig andedräkt, något som framför allt omgivningen märker av. Även tandköttet blir hårt och blekt och liknas av vissa med elefanthud.

Varför är snus så beroendeframkallande?

Precis som med cigaretter är det nikotinet i snuset som framkallar det största beroendet. En av effekterna med nikotin är att det frisätter signalsubstanser som till exempel noradrenalin i kroppen, vilket minskar stress och oro hos snusaren och bidrar till en avkopplande känsla. Blodtrycket stiger och pulsen höjs. När nikotinet går ur kroppen ersätts det snabbt med ett starkt sug efter mer, man blir beroende.

Snus är lika beroendeframkallande som cigarettrökning, ändå väljer många att börja snusa som en ersättning för cigaretter. Ur ett allmänmedicinskt perspektiv är det ”bättre” att snusa än att röka, men ur ett tandvårdsperspektiv är snus dock lika dåligt som cigaretter, om inte värre. Den som vill slippa dålig andedräkt, tandlossning och förhöjd risk för cancer i bukspottskörteln bör överväga att helt sluta med tobaksprodukter.

Snus förebygger karies – sant eller falskt?

Till sist: en enveten myt hos snusare är att snusande skulle förebygga karies, i och med dess höga Ph-värde. Låt oss bara säga att inga sådana samband har kunnat påvisas. Däremot kan man säga att snus i alla fall inte ökar risken för att karies; dock ökar det som tidigare nämnts risken för tandköttsinflammation i samband med blottade tandhalsar, något som i längden leder till tandlossning.

Vi erbjuder alla former av tandvård i Solna, alltid till förmånliga priser!

 12 Mar 2018