Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Sverige ledande i forskning om tandläkarskräck

Går det att bota tandläkarskräck?

Jo, visst går det – men det kräver ett väl utvecklat samarbete mellan tandläkare och psykolog. Det är en tvärdisciplinär forskning under 30 års tid som har lett till att man idag kan bota 80 procent av alla patienter som lider av svår tandvårdsrädsla på en mottagning i Göteborg.

Ungefär 5 procent av den vuxna befolkningen i Sverige lider av svår tandläkarskräck, eller tandvårdsrädsla som är den mer vetenskapliga benämningen. Dessutom lider en stor del av den övriga befolkningen en viss rädsla för att besöka en tandläkare. Bland de yngre ökar rädslan ofta i tonåren för att sedan stabiliseras under vuxen ålder.

Tre huvudorsaker till rädsla för tandläkare

Enligt professor Magnus Hakeberg, som har forskat i ämnet tandläkarskräck sedan 1990-talet och länge har samarbetat med psykologer, finns det tre vanliga anledningarna till tandläkarskräck. Upplevd smärta vid tidigare besök, dåligt bemötande av personalen och rädsla vad som kommer att hända under behandlingen. Andras läskiga berättelser om stora sprutor, borrar och andra verktyg kan också skapa rädsla hos personer som aldrig har besökten tandläkare tidigare.

Personer som lider av svår tandvårdsrädsla söker sig ofta själva till vården, men det är också vanligt att man får remiss från läkare eller att anhöriga hjälper till med vårdkontakten.

Hur botar man tandläkarskräck idag? Den metod som är vanligast är en blandning av avslappning och kognitiv beteendeterapi (KBT). Sven Carlsson, professor i psykologi på Göteborgs universitet, kom på 70-talet fram till att tandvårdsfobi har samma grund som andra fobier, som till exempel ormar.

Samarbete bakom framgångarna

Forskningen utvecklades sedan och en stor del av framgången bygger på samarbete mellan tandvårdsteam och psykologer. Magnus Hakebergs team har utvecklat ett system som fungerar som ett slags utbildning. Den går ut på att patienten ska få kontroll över situationen och känna förtroende för personalen. Patienten får närma sig de olika momenten som skapar ångesten och på det sättet lära sig att komma över den.

Enligt Magnus Hakeberg är det viktigt att ge de tandläkarrädda tillräckligt med tid, för att de ska känna sig trygga. Viktigt är också att patienten inte ska bli alltför knuten till en tandläkare, utan våga söka till flera olika mottagningar.

- I dag botar vi 80 procent av de riktigt fobiska vuxna personerna, berättar Magnus Hakeberg, som är stolt över att Sverige ligger i framkant när det handlar om forskning om tandläkarskräck.

Källa: dental24.se 

 

Vi är bästa valet av tandläkare i Solna!

 

15 Jan 2021