Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Tandvårdsbidraget höjs

Många människor i Sverige upplever att det är dyrt att gå till tandläkaren. En del tycker till och med att det är så dyrt att de avstår från tandvård, något som är vanligt framför allt bland unga med studielån och äldre med låg pension. Detta leder på sikt förstås till en sämre tandhälsa hos befolkningen. För att motivera fler människor att gå till tandläkaren beslutade regeringen förra året att dubblera det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Ändringen trädde i kraft den 15:e april men gäller även retroaktivt, vilket innebär att den som inte använt sitt tandvårdsbidrag för 2017 får utnyttja det högre beloppet vid ett tandläkarbesök.

”Med dessa reformer hoppas regeringen att fler människor kommer att anse sig ha råd att gå till tandläkaren, vilket på sikt kommer att ha positiva effekter på svenskarnas tandhälsa”

Det nya allmänna tandvårdsbidraget är 600 kronor per år för personer mellan 23 (nästa år 24) och 29 år, 300 kronor per år för personer mellan 30 och 64 och återigen 600 kronor per år för personer som fyllt 65.

Samtidigt befinner sig åldersgränsen för fri tandvård i rörelse. 2017 gick gränsen vid 21 år, 2018 är den på 22 år och nästa år kommer den att vara 23 år, där den kommer att stanna. Med dessa reformer hoppas regeringen att fler människor kommer att anse sig ha råd att gå till tandläkaren, vilket på sikt kommer att ha positiva effekter på svenskarnas tandhälsa.

En glädjande reform

Att det allmänna tandvårdsstödet dubbleras är naturligtvis glädjande och innebär förhoppningsvis att många kommer att välja att göra en årlig rutinkontroll hos sin tandläkare, i stället för att vänta tills man får problem. Att regelbundet gå till tandläkaren ökar chanserna att tandsjukdomar kan upptäckas och åtgärdas i tid. Ekonomiskt är det också lönsamt eftersom man som patient slipper de stora kostnader som en större behandling innebär.

600:- per år täcker en stor del av kostnaden för en rutinundersökning. Som ett exempel kostar en rutinundersökning hos oss, inklusive fyra röntgenbilder, 830:-. Om du är mellan 23 och 29 år betalar du alltså bara 230:- för en undersökning hos oss på Solna Dental. Du har allt att vinna på att låta undersöka dina tänder och även få förebyggande behandling med till exempel airflow.

Högkostnadsskydd och avbetalningsplaner

Genom att gå till tandläkaren regelbundet minskar du risken att drabbas av allvarligare tandproblem. Skulle vi vid en undersökning upptäcka att du har ett problem som behöver åtgärdas får du alltid veta vilka alternativa behandlingar som finns och hur mycket de kostar. Vi vill att alla våra patienter ska känna en grundtrygghet när de kommer till oss och inte behöva oroa sig för ekonomin.

När tandvårdsbidraget är använt finns ett spann upp till 3000 kronor, där högkostnadsskyddet sätter in. Högkostnadsskyddet ger dig sedan rätt till ersättning för en del av tandvårdskostnaderna. Mellan 3001:- och 15000:- ersätts du med 50% av kostnaderna och från 15001:- är ersättningen 85%. Skulle du ha svårt att betala hela summan för en behandling på en gång kan du hos oss alltid välja att betala av månadsvis. Vi erbjuder räntefria lån i samarbete med Resurs Bank.

Vi erbjuder alla former av tandvård i Solna, alltid till förmånliga priser!

 17 Apr 2018