Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Vanligt med sämre munhygien hos ungdomar och äldre

Generellt pekar kurvorna uppår för tandhälsan hos den svenska befolkningen. Årtionden av satsningar på tandvården, information i skolorna, fluortanter osv, har gett resultat. Sedan 1973 har barn och unga fått gratis tandvård upp till 19 års ålder. Sverige ligger här i framkant, och har alltid gjort. Det ser också ut som att tandhälsan på sikt kommer att bli ännu bättre, allt handlar om hur mycket vi bryr oss om att lära våra barn vikten av god tandvård.

”Ytterst är dålig munhygien ett problem för folkhälsan, men roten till problemen måste ändå angripas i boendemiljön, av föräldrar och anhöriga”

Dock finns undersökningar som visar att vissa ungdomar och äldre vista sig ha sämre munhygien inom vissa grupper. Vad gäller ungdomar är det särskilt de från mer utsatta grupper och områden som lider av sämre tandhälsa, och bland äldre är de de som på något sätt befinner sig inom äldrevården, till exempel boende på äldreboende, eller personer med hemtjänst. Ytterst är det ett problem för folkhälsan, men roten till problemen måste ändå angripas i boendemiljön, av föräldrar och anhöriga till dem med sämre tandhälsa.

Ungas munhygien

Enligt en undersökning gjord av tandläkaren Anna Nordström, som forskat på ungas tandhälsa, är det vanligt bland ungdomar, mest pojkar, att ofta hoppa över tandborsten. De borstar inte morgon och kväll utan snarare närde blir påminda, vilket inte sker så ofta. Nordström menar att problemen kan härstamma från dåliga vanor med sent datorspelande varpå man hoppar direkt i sängen, långa sovmorgnar när man inte hinner borsta tänderna på morgonen osv.

ung kvinna med fina tänder

Andra undersökningar visar att problemen med sämre munhygien bland unga främst är vanligt i så kallade problemområden, och bland ungdomar med föräldrar som inte förmår ta hand om sina barn på rätt sätt. De kanske inte vill eller orkar tjata om tandborstning och barnen har aldrig fått lära sig ordentliga rutiner och tekniker för hur man bör ta hand om sina tänder.

Äldres munhygien

Den som blir äldre får generellt sämre tänder, av naturliga orsaker och för att man helt enkelt inte orkar sköta sin munhygien på ett lika bra sätt som förr om åren. Många äldre idag är också uppväxta under en annan tid när synen på munhygien var annorlunda och åtnjöt inte någon fri tandvård under sin uppväxt. Uttrycket Heavy Metal Generation, som syftar på det stora antal lagningar, fyllningar och kronor som sitter i munnen på många svenskar över sextio år, säger en del om problemets utspriddhet.

På många äldreboenden larmar personal om en katastrofal försämring av munhälsan. Undersökningar har visat att så mycket som två tredjedelar av de äldre på svenska sjukdom är drabbade av någon form av karies. Personal som inte hinner med, äldre som inte låter någon annan ta hand om sina tänder, orsakerna är många till att det ser ut som det gör. Tyvärr leder dålig munhygien och munhälsa också till att matlusten försämras och att man lättare drabbas av sjukdomar, så detta är ett verkligt problem för våra äldre generationer.

Vad kan man göra som förälder eller anhörig?

Som förälder måste man pränta in i barnen hur viktigt det är att sköta sina tänder och förklara konsekvenserna av att slarva med munhygienen. Som tandläkare ser vi tyvärr att många föräldrar alltför tidigt överlåter ansvaret för tandborstningen till barnen redan i unga år och förväntar sig att de ska klara av det. Vi rekommenderar dock att man aktivt deltar i barnens tandborstning så långt upp i åldrarna man kan, helst upp till tolvårsåldern. Man får vara beredd på att ständigt tjata om man vill att barnen ska inse allvaret.

Som anhörig till en äldre person kan det var mycket svårt att hjälpa sin förälder eller släkting. Det man kan göra är att peka på de positiva aspekterna av friska tänder, som att man slipper många sjukdomar, får tillbaka matlusten osv. Med en äldre person som prompt vägrar sköta sin tandhygien finns det dock tyvärr inte så mycket man kan göra.

Vi erbjuder alla former av tandvård i Solna, alltid till förmånliga priser!

 12 Mar 2018