Tandläkare Solna

Högkvalitativ tandvård till förmånliga priser

Vita fläckar på tänderna | Mineraliseringsstörning

Redan i fosterstadiet börjar våra tänder att bildas i käkarna, och fortsätter under den första tiden i livet att utvecklas. De första tänderna brukar dyka upp mellan 6 och 2 månaders ålder, och i treårsåldern har de flesta barn fått alla sina mjölktänder. I början är tänderna fortfarande mjuka och sköra, även de permanenta tänder som ligger under mjölktänderna, och de blir gradvis hårdare och hårdare i och med att framför allt kalk och fosfor lagras i tandanlaget. Denna process kallas mineralisering, och det är den som gör våra tänder hårda.

”Framför allt förekommer mineraliseringsstörningar på de så kallade sexårständerna, som dyker upp längst bak i munnen just i sexårsåldern”

Hos ungefär vart femte barn förekommer störningar under mineraliseringen av emaljen. Dessa störningar brukar benämnas MIH. Framför allt förekommer mineraliseringsstörningar på de så kallade sexårständerna, som dyker upp längst bak i munnen just i sexårsåldern. En del barn får även mineraliseringsstörningar på framtänderna. Störningarna yttrar sig oftast som vita eller gula fläckar, ofta små men ibland större. Allvarliga mineraliseringsstörningar kan i sällsynta fall leda till sönderfall av emaljen.

Vad beror mineraliseringsstörningar på?

Forskarna är inte säkra på vad MIH orsakas av, men troligen uppstår störningar redan i spädbarnsåldern. Samband har kunnat påvisas mellan kraftiga diarréer, feberattacker eller långvariga infektioner. Slag mot tänderna kan också vara en orsak. Slutligen har en stor studie visat att barn som ammas längre än sex månader och som inte heller fått välling eller bröstmjölksersättning löpte fem gånger så hög risk att drabbas av mineraliseringsstörningar i tänderna.

Fläckar går oftast relativt lätt att få bort

Mineraliseringsstörningar är inte farliga och i de flesta fall går det att åtgärda med vanlig tandborstning med fluor två gånger dagligen. Ibland kan tandläkaren behöva lacka med fluor. Hos barn under sex år kan dock fluor paradoxalt nog i för höga doser ligga bakom en del av problemen. I områden där grundvattnet innehåller mycket fluor bör man ge barnet annat vatten de första åren. Att koka vattnet gör inte att fluoret försvinner.

Att få fläckar på tänderna innebär oftast ingen risk, men det är tråkigt ur estetisk synvinkel. Oftast går fläckarna bort av sig självt med regelbunden tandborstning, men om de envist sitter kvar kan ni kontakta oss, så kan vi hjälpa till genom att exempelvis fluorlacka tänderna. Fläckar hos vuxna kan vi ta bort med estetisk tandvård.

Kom in till oss för säkerhets skull

Allvarligare mineraliseringsstörningar kan dock leda till problem med tänderna i och med att emaljen luckras upp och bakterier får fäste. Därför är det alltid viktigt, om du misstänker att du har mineraliseringsstörningar på tänderna, att du kontaktar oss för en undersökning för att se hur det står till med tänderna. Tänder som ser hårda ut kan visa sig vara mjuka och föga motståndskraftiga och tänder som inte kan skydda sig mot bakterieangrepp måste åtgärdas.

Vi hjälper dig att förbättra din tandhygien22 Nov 2018